Sonntag, 20. März 2011

Tina WedelTina Wedel ut Leninpol es ver een poa Doag 60 jeworde! Jistre mok se een grootet Fast, en Kruft, woo se sonst emma earen Plautdietschen Nommedach moakt. Tina, ooda Katharina, sinjt seea jern, schrift Jedichta en steht schratjlich jern ver eenem grooten Publikum. Daut haft see dan uck vel jedone. En doamett uck emma wada dee plautdietsche Sproak en Kultua unjastett. Etj wensch ahr aulet Baste tom Jeburtsdach en noch vele goode Doag en Joare!Linjsch oppem Bild send Tatjana Klassner en Peeta Brun, dee plautdietscha Kabarettist. Tatjana lodt ditja wada tom Anna-German-Festival enn - aum 2. Aprell en Everswinkel. Gaunz unje oppem Bilt es Hendritj Siemens mett siene Dochta Hannah aum Betjadesch - hee bie dee Betja von sienem Tweeback-Verlag, see bie dee Betja vonne Plautdietsch-Frind. Hannah es 9 Joa en redt mett earem Voda emma Plautdietsch. Hia oppem Bilt es to seene, woo eene Fru ahr waut enne Hoa nennspale well...Keine Kommentare: