Samstag, 19. Februar 2011

PlautCast - mett een bet AmalgamEmma wada horch etj jern en mett groote Ore dee PlautCast-Sendunge. Aus etj afens dee aktuelle #62 horche deed, vefehd etj mie bie Menut 7:30 een bet, wiels dise goode PlautCast-Lied Vern Niefelt en Ken Sewautstje doa opp eenmol mien Bok Amalgam lowe deede! Oba etj vefehd mie nich bloos - etj freid mie uck. Seea!

:)

Montag, 14. Februar 2011

Anna GermanAulet Baste tom Jeburtsdach, Auna! Schod, daut du soo jung jestorwe best... Wudd jern weete, auf du uck jern doabie senne wuddst, wan Tatjana Klassner en eare Frind wada mol dit Anna-German-Festival moake, woont se no die benant habe...